СОЮЗ — СИНОНІМІЯ

сою́з група осіб, установ, держав і т. ін., пов'язаних спільними економічними, політичними і т. ін. цілями, завданням тощо

коалі́ція держав, партій і т. ін. для тимчасових спільних дій перев. політичного, воєнного характеру.
конфедера́ція організацій, суверенних держав, що мають спільні керівні органи.
лі́га окремих осіб, організацій, держав з певною суспільно-політичною метою.
об'є́днання (кого, чого або яке)
співтовари́ство незалежних, суверенних держав.
федера́ція організацій, держав, кожна з яких має власні законодавчі, виконавчі і судові органи.

сою́з тісний зв'язок, співробітництво за домовленістю на якійсь основі

алья́нс спілка, об'єднання партій або держав на основі договірних зобов'язань.
коалі́ція об'єднання, союз, угода держав, партій і т. ін. для досягнення спільної мети.

сою́з спільне родинне життя чоловіка з жінкою

заму́жжя (розм.) те саме, що замі́жжя.
замі́жжя одруження, шлюб (стосовно до дівчини, жінки); життя одруженої жінки.
подру́жжя шлюбне життя, шлюб.
шлюб родинний союз, співжиття чоловіка й жінки за взаємною згодою.

союз

блок

бльок

коаліція

вісь (ок.)
союз
бльок <блок>

унія

асоціяція

корпорація

ліга

організація

цех (ремісників)

союз

юнія

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.