СЛІДКУВАТИ — СИНОНІМІЯ

слідкува́ти (за ким-чим) забезпечувати нормальний стан, порядок тощо

диви́тися (за ким-чим)
догляда́ти (за ким-чим, кого, що)
куко́бити (кого, що, діал.)
нагляда́ти (за ким-чим)
назира́ти (розм.)
ня́ньчити (кого)
обмива́ти (кого, розм.)
обпа́трювати (кого, діал.) тримати у чистоті.
обпира́ти (кого, розм.)
обхо́дити (кого, що, розм.) забезпечувати необхідні умови комусь, чомусь.
па́зати (кого, що, діал.)
па́зити (кого, що, діал.)
па́нькати (кого, розм.)
па́нькатися (з ким, коло (біля) кого, розм.) дітей.
пазува́ти (кого, що, діал.)
по́рати (кого, що)
по́ратися (коло (біля) кого-чого)
пригляда́ти (за ким-чим, розм.)
придивля́тися (за ким-чим, розм.)
сте́жити (за ким-чим)
ту́пати (коло (біля) кого-чого, розм.)
ту́пцяти (коло (біля) кого-чого, розм.)
тупцюва́ти (коло (біля) кого-чого, розм.)
ті́шити (кого)
ті́шитися (з ким)
ходи́ти (за ким-чим, коло (біля) кого-чого)

слідкува́ти (за ким-чим) уважно дивитися, помічаючи, підмічаючи що-небудь

зори́ти (за ким-чим, розм.)
обсервува́ти (книжн.)
спостеріга́ти (що і за ким-чим)
сте́жити (за ким-чим)

слідкува́ти здійснювати нагляд за ким-, чим-небудь, виявляючи, з'ясовуючи щось, викриваючи когось з метою упіймати і т. ін.

слідкувати

слідкувати за чим

придивлятися до

слідкувати (ЖМ.)

іти назирці <слідом>

вистежувати

наглядати

слідкувати
<дк. НАГЛЯНУТИ>
дивитися в чотири ока

пантрувати за чим

пильнувати за ким

слідкувати

рушати за ким

слідкувати (жм.)
іти <їхати> слідом

спостерігати за ким

слідкувати
мати на оці <обсервувати, СПОГЛЯДАТИ, пасти очима, назирати, не спускати з очей> кого

стежити

зирити (р.)
слідкувати
стало не спускати з очей

шпигувати за ким

слідкувати
ВИСТЕЖУВАТИ кого

рекогноскувати

слідкувати

слідити

слідкувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.