СЛІДИТИ — СИНОНІМІЯ

сліди́ти (розм.) здійснювати нагляд за ким-, чим-небудь, виявляючи, з'ясовуючи щось, викриваючи когось з метою упіймати і т. ін.

слідити

слідити

інвестигувати

слідити

обслідувати

осмотрювати

просліджувати

рекогноскувати

слідити

розслід

сторожити

слідити

узнавати

сліди́ те, що лишилось невикористаним, невитраченим; те, що збереглося від руйнування, з давніх часів і взагалі від того, що минуло, зникло

за́лишок (одн.) те, що лишилось невикористаним, невитраченим; те, що збереглося від руйнування, з давніх часів і взагалі від того, що минуло, зникло.
оста́нок (одн.)
пере́бірки (розм.) непотрібні або негодящі.
ре́штка (одн. рідко)
релі́кт з давніх епох.
слід (одн.) руйнування, давнини, хвороби.