СЛУГА — СИНОНІМІЯ

слуга́ у феодальному та буржуазному суспільстві - людина для особистих послуг у домі магната, поміщика, буржуа і т. ін.

гайду́к (іст.) виїзний лакей.
двора́к (розм.)
дворя́к (рідше)
джу́ра (іст.) на Україні в XVI–XVIII ст. – зброєносець у козацької старшини.
камерди́нер у буржуазно-дворянському побуті – кімнатний або особистий слуга господаря.
козачо́к (іст.) у стародавньому дворянському побуті – хлопчик-слуга.
лаке́й слуга у панів або при ресторані, готелі.
о́бшар (збірн., зах.) селянин, який працював у панському дворі.
послуга́ч (діал.) слуга, служник.
прислу́жник той, хто служить, виконує обов'язки слуги в когось; слуга.
цю́ра (діал.) джура.
челя́дник (іст.)
челяди́н (іст.)
челяди́нець (іст.) те саме, що челя́дник 1, 2.
чу́ра (діал.) джура, слуга.

слуга в покої

слуга закону

слуга (НЕҐ.) царя

слуга Божий

слуга ЗН.

єґер у панів

гайда у панів

лакей (сов.)
слуга

джура козацький

льокай

попихач

слуга (П.)
куди пошлють
старший підмітайло

прислужник

лакей (сов.)
слуга

раб (ФР.)

слуга
віддана особа

син правди

слугиня

служниця

хам у мові панів

слуга
кріпак наймит

челядник

камердинер

слуга

лакей

офіціянт

служитель

служба ЗБ.

челядь

молодь (зб. З.)
посімейство (члени родини)
у поміщика дворові кріпаки
ІСТ. не шляхта
Словник синонімів Караванського.