СЛАБИЙ — СИНОНІМІЯ

слаби́й (рідше) який не досяг досконалості, має свої вади

не́мічний (підсил.) незначний, слабкий силою свого вияву.
неви́кінчений не позбавлений недоліків; недосконалий, посередній.
недове́ршений (перен.) недосконалий, невикінчений.
недозрі́лий (перен.) не остаточно сформований, недосконалий, невикінчений і т. ін.
недолу́гий (підсил.)
недоскона́лий який має вади, не є довершеним, не досяг досконалості.
незрі́лий (перен.) позбавлений достатньої майстерності, викінченості; недосконалий.
сири́й (підсил.) про художній твір, його мову, певний задум і т. ін. - не до кінця відшліфований.
слабки́й незначний силою, ступенем вияву.
учні́вський який не відзначається самостійністю, зрілістю.

слаби́й який має невелику фізичну силу

безду́жний (діал.)
безси́льний (рідше)
ву́тлий (розм.)
до́хлий (підсил. фам.)
крихки́й який має неміцну будову тіла, погане здоров'я.
напівживи́й (підсил.)
напівме́ртвий (підсил.)
незду́жний (діал.)
плохи́й (розм.)
плюга́вий (зневажл.) слабкий фізично і непоказний, непривабливий зовні.
підупа́лий який втратив минулу силу, міць.
розсла́блений який ослаб на певний час.
у́тлий (розм.)
хистки́й (розм.)
хлипки́й (розм.)

слаби́й неінтенсивний у своєму вияві

кво́лий (перен.) незначний, слабкий ступенем вияву; ледь відчутний, ледь помітний.
легки́й не дуже сильний, ледве помітний, незначний (силою, розмірами, ступенем вияву).
скупи́й (перен.) стриманий, слабкий у своєму вияві.
слабки́й незначний силою, ступенем вияву.
хирля́вий слабкий, ледве помітний.

слаби́й який звучить слабо, несильно

неголосни́й який не дуже сильно звучить, якого не дуже добре чути; тихий.
негучни́й який слабо звучить, якого далеко не чути; тихий, неголосний.
слабки́й незначний силою, ступенем вияву.
ти́хий який звучить не сильно, не голосно.

слабий

безсилий

вутлий цвіт

кволий здоров'ям

хворий

безсильний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.