СКУПИЙ — СИНОНІМІЯ

скупи́й (на що) обмежений у якому-небудь відношенні

бі́дний (на що, чим) який має в незначній кількості потрібні риси, ознаки.
вбо́гий (підсил.) який має або містить у собі мало, недостатньо чого-небудь.
жалюгі́дний (підсил.) дуже малий, незначний; мізерний.
злиде́нний (підсил.) дуже малий, незначний (кількістю, розміром і т. ін.).
мізе́рний (підсил.) незначний за розміром; дуже малий.
нужде́нний (підсил.) жалюгідний, мізерний, нікчемний.
нікче́мний (підсил.) обмежений у якому-небудь відношенні, дуже малий, незначний щодо розміру, кількості і т. ін.; мізерний.
убо́гий (підсил.) який має або містить у собі мало, недостатньо чого-небудь.

скупи́й (рідше) недостатньо широкий, який не виходить за які-небудь межі, невеликий за обсягом, розміром, кількістю і т. ін.

вузьки́й (підсил.) позбавлений широких поглядів, замкнутий у колі особистих інтересів; обмежений.
ку́ций (перен., розм.) надто обмежений; недостатній.
обме́жений (у знач. прикм.) невеликий за розміром, обсягом, кількістю і т. ін.; незначний.

скупи́й надміру скупа, жадібна людина

жадню́га (підсил. розм.) жадібна, корислива, скупа людина.
жалю́га (підсил. розм.)
жи́ла (підсил. розм.) скупа, жадібна до грошей людина.
жми́крут (розм.) жорстока й скупа людина, що свій прибуток дістає шляхом експлуатації, визискування інших.
загни́біда (підсил. фам.) те саме, що скна́ра.
скна́ра надміру скупа, жадібна людина.
скни́ра (діал.) скнара.
скупа́р (рідше) скупа людина.
скупе́ндра (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупендря́га (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупердя́ (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупердя́га (підсил. розм.) скупа людина.
скупердя́й (підсил. розм.) те саме, що скупа́р.
скупердя́ка (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупи́ндра (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупи́ндя́ (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупиндря́га (підсил. розм.) те саме, що скупердя́га.
скупі́й (рідше) те саме, що скупа́р.

скупи́й який надміру, до жадібності обмежується у витратах

жа́ді́бний (чого, до чого.) який дуже бажає чогось, прагне до чого-небудь; охочий до чогось.
скна́рий надміру скупий, жадібний.
скна́ристий те саме, що скна́рий.

скупи́й (перен.) неінтенсивний у своєму вияві

кво́лий (перен.) незначний, слабкий ступенем вияву; ледь відчутний, ледь помітний.
легки́й не дуже сильний, ледве помітний, незначний (силою, розмірами, ступенем вияву).
слаби́й незначний силою, ступенем вияву.
слабки́й незначний силою, ступенем вияву.
хирля́вий слабкий, ледве помітний.

скупи́й викладений, висловлений коротко, без деталей

конспекти́вний короткий, з викладом основного змісту.
лапіда́рний (книжн.) короткий, але дуже чіткий.
односкладо́вий звичайно про відповідь - одним словом.
сти́слий коротко викладений, висловлений; небагатослівний.
те́зисний викладений тезами, окремими положеннями.
телегра́фний про стиль, манеру письма - максимально стислий.

скупи́й (розм.) про світло, вогонь тощо - неяскравий

бля́клий неяскравий; тьмяний, затьмарений.
бліди́й який слабо світиться, дає слабке світло.
блідни́й (розм.) те саме, що бліди́й 1, 2.
ме́рхлий (розм.) те саме, що бля́клий 2.
мля́вий малопомітний; неяскравий.
не́мічний тьмяний (про світло і т. ін.).
прима́рний (розм.) тьмяний.
те́мрявий (розм.) те саме, що те́мний 1–3.
ту́склий (розм.) те саме, що тьмя́ний.
тума́нний позбавлений яскравості; тьмяний, мутний.
тьма́вий (розм.) те саме, що тьмя́ний.
тьмя́ний слабий, неяскравий (про світло, вогонь і т. ін.).

скупий

о. у кого зимою снігу не дістанеш
ев. надто ощадливий <економний>

скупий на що

мовчазний (на слово ІД.)

скупий про рослинність

скупий заробіток

скупий про вісті

скупий про постріли

скупий дощ

не рясний

скупий про міру вияву

скупий

короткий про розмову

тугий на що

скупий

скнара

Словник синонімів Караванського.