СКЛАДНИЙ — СИНОНІМІЯ

складни́й здійснення, проведення чи подолання якого потребує великих зусиль, крайнього напруження

важки́й який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.
втя́жливий який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.; важкий.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
трудни́й пов'язаний з великим фізичним чи розумовим напруженням, зусиллям.
тяжки́й здійснення, проведення чи подолання якого потребує великих зусиль, крайнього напруження.
утя́жливий (діал.) який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.; важкий.

складни́й про мову, стиль твору, розповіді - позбавлений чіткості, обтяжений деталями, багатослівний

важки́й складний для розуміння, сприйняття.

скла́дний про тіло, фігуру - з пропорційним співвідношенням форм, ліній

складни́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати

важки́й складний для розуміння, сприйняття.
головоло́мний (підсил.) який вимагає кмітливості, великого напруження розуму, думки; дуже складний.
заплу́таний (у знач. прикм., перен.) складний, важкий для сприйняття.
ка́верзний (розм.) який містить у собі каверзу; заплутаний, складний.
му́дрий (розм.) нелегкий, складний для виконання, для здійснення.
мудрува́тий (розм.) важкий, складний для розуміння.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
непро́сти́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати; складний, нелегкий.
нерозв'я́зний якого не можна вирішити, розв'язати, з'ясувати і т. ін.; який не піддається розв'язанню.
прему́дрий (підсил, розм.) надзвичайно важкий для сприймання, розуміння, засвоєння; складний, заплутаний.
тонки́й складний, делікатний, який вимагає глибокого розуміння або обережності та майстерності, умілого підходу до нього.
трудни́й складний для розуміння, сприймання, засвоєння.
хитрому́дрий (розм.) дуже складний; мудрований, вигадливий.
хитроспле́тений (книжн.) сповнений хитрощів; складний, мудрований.

складний інтеґрований

складний про обставини

складний процес

складний ребус

складний

складний (річ)

складний (людина)

каверзний про питання

карколомний про проблему

критичний стан

морочливий про задачу

складний

прикрий про ситуацію

складний

складно

складний (непросто і п. ф. від)

скрутний стан

складний

сутужний

важкий (про працю)
складний (процес)

химерний

хитрий

компаунд

складний


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.