СКЛАДАТИ — СИНОНІМІЯ

склада́ти (мат.) виконувати математичну дію додавання

додава́ти (що, мат.) виконувати додавання (у 2 знач.).
прибавля́ти (розм. що, рідко.) те саме, що додава́ти 4.
приплюсо́вувати (розм.) додавати під час підрахунку.
прирахо́вувати рахуючи, додавати до чогось.

склада́ти поміщати, розміщувати перев. у лежачому положенні

вклада́ти у певному порядку, в одному місці.
ложи́ти (рідко)
підклада́ти додатково, ще трохи.
уклада́ти у певному порядку, в одному місці.

склада́ти зберігаючи й додаючи, поступово робити запаси чого-небудь

акумулюва́ти (спец.) запаси енергії, води, біологічних речовин тощо.
грома́дити (рідко)
копи́чити (рідко)
набира́ти поступово нагромаджуючи, досягати певної кількості чого-небудь.
наро́щувати гроші, відсотки, борги тощо.
призби́рувати поступово.

склада́ти (розм.) змушувати кого-небудь брати на себе якісь обов'язки, завдання, відповідальність за їх виконання тощо

переклада́ти (на кого-що)
скида́ти (розм.)
іскида́ти (розм.)
ісклада́ти (розм.)

склада́ти (що, перев. із сл . екзамен, іспит і т. ін.) проходити перевірку знань

екзаменува́тися складати екзамен, відповідати на екзамені в усній чи письмовій формі.
здава́ти (що і без прям. дод., розм.) складати іспит, проходити перевірку знань, уміння що-небудь робити.

склада́ти перегинаючи, зменшувати об'єм і надавати певної форми

згорта́ти загинаючи край або краї, складати що-небудь.

склада́ти збирати речі докупи, у певне місце

вклада́ти поміщати де-небудь, складати кудись.
пакува́ти щільно укладати, звичайно закриваючи, у яку-небудь тару.
спако́вувати укладати, збирати свої речі в чемодан, валізу і т. ін., готуючись у дорогу.
уклада́ти поміщати де-небудь, складати кудись.

склада́ти (друк.) набирати з друкарських літер який-небудь текст

набира́ти складати з друкарських літер який-небудь текст для надрукування.

склада́ти офіційно домовлятися про що-небудь, визначаючи умови

підпи́сувати укладати договір, угоду і т. ін., скріплюючи їх підписом, підписами.
уклада́ти (перев. із сл. договір, угода і т. ін.) офіційно домовлятися про що-небудь, визначаючи умови, складати (угоду, союз і т. ін.).

склада́ти складати, упорядковувати (словник, збірник і т. ін.)

уклада́ти складати, упорядковувати (словник, збірник і т. ін.), створювати що-небудь певним чином.
упорядко́вувати систематизувати, складати, підбирати в певному порядку (який-небудь матеріал).

склада́ти

складати до ніг

складати склади

складати іспит

складати твір

складати (рівняння) МАТ.

акумулювати

будувати машини

складати

будувати фразу

складати

викладати

громадити

купчити (згромаджувати.)
складати

додавати числа

збивати гріш

складати

згортати руки

складати
скручувати (цигарку)

компонувати

складати

монтувати прилади, машини

оголошувати догану

складати ((подяку) ще)

опоряджати речі

складати

перекладати ще раз

складати

приймати присягу

складати

приховувати гроші

складати

розбирати намет

складати

склеювати (П.) думки

складати

снувати пляни

становити частку цілого

складати (р.)

тримати

затримувати (без причини)
зберігати (віддаль)
мати (коня)
поводити (себе)
рухатися (уліво)
складати (іспит)
стримувати (коней в русі)
таїти (зло у серці)
не звільняти
слово додержувати <дотримувати> чого
володіти ким
не попускати
не випускати

утворювати

засновувати (спілку)
складати (комісію)
зайнятий утворенням
прик. ви|творчий
здатний <покликаний> утворити
що утворює
фр. - творець <н. звукотворець>
прик. -ЮЮЧИЙ

формувати поїзд

складати

акумулювати

заключати (угоду)

зверстовувати (друкар.)

зложити

кодифікувати

колошматити

складати
сікти (кара)

компілювати

комплектувати

компонувати

маганізувати

монтувати

подвизатися

складати

поміщати

постарати

прибавляти

резервуватиДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.