СКЛАД — СИНОНІМІЯ

склад загальний склад, форма тіла людини

компле́кція будова тіла; статура.
по́стать будова тіла; статура.
стату́ра будова, склад тіла людини.
стать те саме, що по́стать1 1.
фігу́ра те саме, що по́стать1 1–4.

склад спеціально обладнане приміщення для зберігання чогось

ба́за склад, місце зберігання різних продуктів, товарів.
комо́ра (рідко.) те саме, що склад1 1.
склеп (чого, на що і без дод.) підсобне приміщення для зберігання зброї, господарського реманенту і т. ін.; склад.

склад сукупність осіб певної категорії

континге́нт (книжн.) сукупність людей, що становлять однорідну з певного погляду групу, категорію; склад осіб певної категорії.

склад керівний

склад злочину

склад словниковий

запас (приб.)

склад тіла

склад обличчя

склад психічний

арсенал зброї

склад

база товарів

склад (сов.)

маґазин

база

депо

склад

кадр (людей)

консистенція

склад

лабаз

магазин

пакгавз

состав (урядовців)

строй (грамат.)

склад

цейгауз

склад

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.