СКЕРОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

скеро́вувати надавати зброї, оптичному приладу і т. ін. певної спрямованості, повертаючи в бік когось, чогось

напрямля́ти (рідше)
наці́лювати на якусь конкретну, точну ціль.
націля́ти на якусь конкретну, точну ціль.

скеро́вувати надавати кому-, чому-небудь певного спрямування, потрібного напрямку в русі

орієнтува́ти (спец.) звичайно користуючись картою, приладами тощо.
поверта́ти спрямовувати в інший бік.
поганя́ти (куди, розм.)
правува́ти (куди, розм.)
справля́ти (розм.)
спрямо́вувати (кого, що)

скеро́вувати надавати якогось напряму чиїйсь діяльності, дії, розмові тощо

верну́ти (розм.) на що, до чого - зводити розмову до чого-небудь.
гну́ти (розм.)
наверта́ти (розм.) до чого, на що - надавати іншого спрямування.
напрямля́ти (рідше)
орієнтува́ти (у чому)
підво́дити (до чого) спрямовувати, наближати розмову до бажаного результату.
хили́ти (розм.)

скеро́вувати давати кому-небудь вказівки, поради щодо дотримання чогось у поведінці, навчанні, роботі, світогляді і т. ін.

скеровувати очі

скеровувати увагу

наводити на слід

рихтувати (кріс — ще)
скеровувати

направляти ЗАП.

скеровувати

напроваджувати на думку

насилати ворогів

наставляти очі

переводити думки

скеровувати

спрямовувати

адмініструвати

верховодити

диспонувати

завідувати

орієнтувати

подвизатися

скеровувати

регулювати

руководити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.