СКАЗАТИ — СИНОНІМІЯ

сказа́ти (розм.) віддати наказ, дати розпорядження що-небудь зробити

загада́ти (розм.)
повелі́ти (книжн.)
розпоряди́тися у менш категоричній формі, перев. усно й окремим особам.
скома́ндувати (розм.) коротко й владно.

сказа́ти (що і без прям. дод.) передати словами думки, почуття, поставити якесь запитання, дати відповідь, зробити повідомлення і т. ін.

ви́говорити (що, розм.) говорячи, вимовляти, висловлювати що-небудь.
ви́мовити (що.) передавати голосом звуки, слова своєї або чужої мови; говорити певним чином.
ви́палити несподівано і швидко.
ви́словити передавати словами (думки, почуття і т. ін.).
ви́тиснути через силу.
га́вкнути (вульг.) сердито.
зрони́ти (перен.) сказати, промовити коротко (перев. після мовчання).
ки́нути (що і без прям. дод., перен.) швидко, часом недбало казати, висловлювати (репліку, слово тощо).
мо́вити висловлювати вголос свої думки; говорити, казати.
оброни́ти (рідше перев. док., перен.) сказати, промовити що-небудь коротко, скупо, нехотя, мимохідь (перев. після мовчання).
пові́дати казати що-небудь.
пробаси́ти (розм.) низьким голосом, басом.
пробо́вкнути (розм.) ненавмисне виказати щось.
пробубні́ти невиразно.
провести́ (розм.) повільно, розтягуючи слова.
прога́вкати (вульг.)
проговори́ти вимовляти, говорити певним чином.
прогримота́ти (розм.) дуже голосно, оглушливо.
прогугні́ти гугняво, в ніс.
прогусти́ глухим, низьким голосом.
проказа́ти передавати голосом, говорити певним чином.
пролепета́ти проказати що-небудь невиразно через хвилювання, переляк, збентеження і т. ін.
пролепеті́ти (розм.) нерозбірливо, лагідно.
промо́вити (що і без прям. дод.) говорити, проказувати що-небудь уголос, часом звертаючись до когось; усно висловлювати думки.
прорипі́ти (розм.) скрипучим голосом.
пророни́ти (у сполуч. із сл. слово, звук, перен.) стримано, коротко промовити що-небудь (звичайно після тривалого мовчання).
простогна́ти зі стогоном.
прохрипі́ти хрипло.
проціди́ти перев. із сл. крізь зуби - знехотя, невиразно.
прошамота́ти (розм.) перев. про людину з беззубим ротом - невиразно, шепелявлячи.
прошипі́ти притишено, із здавленим від роздратування або люті голосом.
прощебета́ти (розм.) швидко й голосно, дзвінко.
рубану́ти (рідше)
рубну́ти різко.

сказати

ляпнути (не до речі)
промовити (док.)
ректи (ур.)
влучно як в око вліпити

сказати у відповідь

сказати мамі

сказати слово

сказати казку

сказати що діяти

сказати що робити

сказати наперед

сказати на кого

сказати свою думку

виражати

говорити

сказати

заявляти

констатувати

представляти

скажі́мо (у знач. вставн. сл.) ужив. при переліку, уточненні, при поясненні слова в реченні: вводить у речення слова, що служать для ілюстрації, пояснення попереднього викладу

зокре́ма́ перев. у сполуч. з ім. - ужив. для підкреслення, виділення чогось з-поміж однотипного.
напри́клад (вставн. сл.)
от (част.)
примі́ром (розм.)
так (у знач. вставн. сл.) ужив. на початку речення, що служить ілюстрацією, поясненням до попереднього висловлення.
я́к-от (спол.) ужив. перев. при переліку - уточнює, конкретизує сказане раніше.

скажімо

вст. фр. там <н. на день, там, чи два = на день, скажімо, або два>

наприклад

для прикладу
як от
от хоч би й
Словник синонімів Караванського.