СИТИЙ — СИНОНІМІЯ

си́тий (зневажл.) який має багатство, володіє великими матеріальними цінностями, заможний

бага́тий який має багатство, заможний; протилежне бідний.
грошови́тий людина із значними достатками; заможний.
замо́жний який володіє значними матеріальними цінностями, має велике майно; багатий.
має́тний (рідше) те саме, що бага́тий 1; заможний.

си́тий той, хто має багатство

бага́тий те саме, що бага́ч.
бага́ч той, хто має багатство (в 1 знач.); багата людина, багатій; протилежне бідняк.
багати́р (розм.) те саме, що бага́ч.
багаті́й те саме, що бага́ч.
капіталі́ст (розм., жарт.) той, хто має значну суму грошей, заможна людина; багатій.
товстопу́зий (зневажл.) про багату, заможну людину.
товстосу́м (розм.) багатир, багатий ділок, підприємець.

си́тий (рідше) який містить багато жиру; забруднений жиром; укритий шаром жиру

мастки́й просякнутий жиром.

си́тий про землю, ґрунт

си́тий який не відчуває голоду

неголо́дний який не відчуває, не зазнає голоду; ситий.

си́тий який має багато поживних речовин

жи́рний з великим вмістом поживних речовин.
си́тний який, маючи багато поживних речовин, добре насичує (про страви, їжу); тривний.
тлу́стий (розм.) жирний (про страву).
три́вни́й який добре втамовує голод; поживний, ситний.

си́тий ситий, гладкий, з тілом, що має більшу, ніж звичайно, повноту (про людину) або вгодованість (про тварину

гладки́й доволі товстий, який має повне тіло; вгодований, ситий.
гру́бий який має огрядне, гладке тіло.
дорі́дний високого зросту, коренастий, товстий.
кабанкува́тий (розм.) зовнішністю схожий на кабана; грубий, товстий.
м'яси́стий (розм.) гладкий, товстий (про людину або частини її тіла).
нато́птаний (розм.) міцної будови, повний, гладкий (про людину).
нато́птуваний (розм.) досить натоптаний (у 2 знач.).
нато́птуватий (розм.) досить натоптаний (у 2 знач.).
оду́тлий товстий, опасистий.
опе́цькуватий (розм.) товстий і невисокий, незграбний на вигляд.
опо́листий (діал.) товстий, гладкий.
повноті́лий який має повне тіло; товстий, огрядний.
пу́хлий (розм.) досить повний, з округлими м’якими формами, рисами (про людину, її обличчя, тіло); пухкий.
пухки́й досить повний, з округлими м’якими формами, рисами (про людину, її обличчя, тіло).
си́тний те саме, що си́тий 2.
спра́вний (розм.) який внаслідок посиленого годування чи харчування набув потрібної або значної ваги; вгодований.
тлу́стий (розм.) гладкий, огрядний, опасистий (про людей).
товсти́й ситий, гладкий, з тілом, що має більшу, ніж звичайно, повноту (про людину) або вгодованість (про тварину).
тіле́сний (розм.) який має не худе, достатньої повноти тіло.
тіли́стий огрядний, повний тілом (про людину).

ситий

ситий (земля)

ситий (трава)

ситий (худоба)

гладкий

жирний про людей

огрядний гладкий

пишний тілом

товстий хто

товстий

тучний

мед розведений

сироп


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.