СЕРДЕЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

серде́чний (підсил.) про товариша, приятеля і т. ін.

близьки́й зв'язаний почуттям симпатії, дружби, спільністю ідей, інтересів.
до́брий для якого характерна взаємна прихильність, симпатія; близький.
задуше́вний (підсил.) пройнятий щирістю, сердечною теплотою, відвертістю.
хоро́ший зв'язаний з іншим дружбою, приязню, симпатією, сердечністю тощо; близький.
щи́рий пройнятий сердечною теплотою, відвертістю.
інти́мний (підсил. рідше) задушевний, сердечно-щирий, близький.

серде́чний готовий прийти на допомогу іншим, сповнений доброти, чуйності; який виражає доброту

благоду́шний який не робить людям зла і не схильний до цього; властивий такій людині.
добря́чий (розм.)
милосе́рдий (рідше) часто щодо осіб нижчих рангом, залежних у чомусь, незаможних тощо.
предо́брий (підсил. розм.)

серде́чний пов'язаний з почуттям кохання, закоханості

серде́чний (рідше) який не має в житті щастя, радості, який перебуває в горі, біді й викликає співчуття, жаль

бездо́льний (фольк.)
безща́сний (рідше)
горопа́шний (розм.) який живе в горі, біді.
злоща́сний який заслуговує на співчуття.
нещасли́вий у якого життєві обставини склалися невдало, несприятливо.

серде́чний про стосунки між людьми - який ґрунтується на щирості, сердечності, правді

те́плий перейнятий добрим, любовним ставленням до когось; дружній.
щиросе́рдий сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.

серде́чний про погляд, усмішку і т. ін. - який виражає чистоту почуттів, прагнень

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; щиросердий, правдивий, прямолінійний.
відкри́тий прямий, щирий.
невда́ваний справжній, щирий, не роблений.
непідро́бний природний, неудаваний, нефальшивий; справжній.
приро́дний щирий, легкий, невимушений.
чи́стий який виражає чистоту почуттів, прагнень (про погляд, усмішку і т. ін.); щирий, відвертий.
щи́рий який виражає справжні, непідробні почуття, думки.

серде́чний про слово - сповнений доброти, душевності

приві́тливий те саме, що приві́тний.
приві́тний сповнений доброти, щирості (про слова, розмову і т. ін.).
те́плий відвертий, щирий.
щи́рий сповнений ласки, доброти, душевності; привітний.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.

серде́чний про вітання, подяку й т. ін. - який є виявом доброго, душевного ставлення

щи́рий який є виявом доброго, сердечного ставлення (про вітання, подяку і т. ін.).
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

сердечний

сердечний друг

сердечний про слова

сердечний спів

сердечний про ліки

душевний хто

емоційний про зустріч

сердечний

любовний про ставлення, до кого

дбайливий (до чого)
сердечний

м'який хто

ніжний (погляд — ще)
сердечний

родинний привіт

сердечний

солодкий про зустріч

сердечний

теплий про ставлення

інтимний

привітний

простосердний

чистосердечно


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.