СВІДЧИТИ — СИНОНІМІЯ

сві́дчити (рідко.) юридично оформляти печаткою і підписом документи, стверджуючи їх правильність, достовірність

сві́дчити (про що) бути, служити доказом чого-небудь

вка́зувати (на що) свідчити про що-небудь.
говори́ти (про що) бути доказом чого-небудь; свідчити.
демонструва́ти (що) свідчити про що-небудь, показувати щось.
засві́дчувати (що, про що) бути, служити свідченням чого-небудь.
пока́зувати (що) свідчити про що-небудь, бути доказом чогось; давати підставу для якого-небудь висновку.
посві́дчувати будучи свідком чого-небудь або добре обізнаною у якійсь справі людиною, підтверджувати істинність, правильність чого-небудь; свідчити.
присві́дчувати (діал.) посвідчувати, засвідчувати.
підтве́рджувати (що) служити доказом правильності, істинності чого-небудь.
ука́зувати (на що) свідчити про що-небудь.

свідчити про хист

вказувати на

свідчити повагу

свідчити на суді

давати свідчення <покази>

свідчити

казати (П.)

свідчити

означати

свідчити (з нст. сл. що)

показувати

свідчити (з нст. що)

показувати в суді

свідчити
давати свідчення <покази>

ясува́ти

демонструвати

знаменувати

об'являти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.