СВІДОМІСТЬ — СИНОНІМІЯ

свідо́мість здатність осмислено сприймати навколишнє

па́м'ять здатність розумно, тверезо мислити, міркувати; свідомість.
прито́мність стан за знач. прито́мний 1.
ро́змисел (розм.) свідомість, здатність свідомо сприймати навколишнє.
тя́ма (розм.) свідомість.
тя́мка (розм.) те саме, що тя́ма.
тя́мок (розм.) те саме, що тя́ма.

свідомість

розум (фр.)
думка /н. свідомість чого = думка про що/

свідомість чого

дух

свідомість
психічний світ

пам'ять усвідомлення дійсности

свідомість

розум (ФР.)

свідомість
голова <н. кращі голови нації>

уява

думка (ФР.)
свідомість
фантазія <н. у моїй уяві>

чуття (ФР.)

свідомість
пам'ять <н. упав без чуття>
чуйність <н. з чуттям>
єство <н. збагнула чуттям жінки>

сенсоріюм (мед.)

свідомість


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.