СВОЄРІДНИЙ — СИНОНІМІЯ

своєрі́дний створений самостійно, без наслідування відомих зразків

нестанда́ртний який привертає до себе увагу своєю незвичайністю, своєрідністю.
сві́жий про мову, думки тощо.
смі́лий про проект, задум і т. ін.

своєрі́дний який відзначається такими властивостями, що характерні тільки для нього

оригіна́льний не схожий на інші, на інших; самобутній.
самобу́тній який відзначається природною своєрідністю, не схожий на інших (інші); самостійний у своєму розвитку, незалежний від будь-яких впливів; неповторний, оригінальний.

своєрі́дний не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий

винятко́вий такий, який нечасто трапляється, особливий, надзвичайний.
надзвича́йний не такий, як звичайно, як завждиабо як інші, чимсь відмінний; особливий, своєрідний.
незвича́йний який відрізняється від інших; не такий, як усі, як в усіх; особливий.
незрівня́нний винятковий, особливий, незвичайний.
особли́вий який чимось виділяється серед інших; не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий.
уніка́льний єдиний, неповторний.

своєрідний

своєрідний жанр

екстравагантний

своєрідний
кн. (одяг) не звичайний

кольоритний (П.)

своєрідний

окремий

ориґінальний твір

самобутній

своєрідний
один у свому роді

специфіка

своєрідний

характерний акцент

іманентний

оригінальний

саморідний

своєрідний

характерний

унікум

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.