СВАРИ — СИНОНІМІЯ

сва́ри ворожнеча між якимись суспільними групами або окремими особами в державі, в організації тощо

не́лад відсутність взаєморозуміння.
ро́збрід (розм.)
розла́ддя (розм.) відсутність єдності, узгодження дій, думок, згоди між кимсь.
розра́да (розм.)
усо́биця перев. у феодальному суспільстві.

свари́ти різкими словами висловлювати осуд, докори

ба́нити (діал.) лаяти.
банітува́ти (діал.) дуже сильно лаяти кого-небудь.
бе́штати (діал.) ганити, лаяти.
відчи́тувати (розм.) робити зауваження кому-небудь; повчати, лаяти.
га́нити докоряти кому-небудь; лаяти, сварити.
гри́зти (розм.) постійно надокучати причіпками, докорами, лайкою.
гри́мати голосно.
громи́ти виступати з гострими нападками на когось, викривати кого-небудь.
грі́ти (розм.) виносити громадський осуд; ганьбити.
карта́ти гостро дорікати кому-небудь, лаяти когось; різко критикувати, осуджувати кого-, що-небудь.
кля́сти́ (розм.) те саме, що ла́ятися 1.
кобени́ти (фам. рідко)
корени́ти ущипливо, дошкульно докоряти комусь за що-небудь; дуже лаяти когось, щось; ганити.
кости́ти (фам. рідко) дуже лаяти.
кри́ти (фам. рідко) критикувати, картати, лаяти.
кропи́ти (жарт.) дошкульно.
ла́яти різкими, образливими словами висловлювати осуд, докори.
ла́ятися виражати своє незадоволення грубими, часто непристойними або образливими словами.
лото́чити (діал.) лаяти.
набира́ти (розм.) називати образливими, грубими словами; лаяти кого-небудь.
пекти́ (розм.) дорікати кому-небудь, лаяти когось і т. ін.
перцюва́ти (розм.) те саме, що ла́яти1.
перчи́ти (розм.) лаяти кого-небудь.
пся́чити (діал.) те саме, що псякува́ти.
псякува́ти (діал.) лаяти, ганьбити.
роздрако́нювати (розм.) сильно лаяти, критикувати кого-небудь.
розно́сити (підсил.) дуже лаяти, піддавати гострій критиці; засуджувати.
свари́тися висловлювати своє невдоволення, осуд (іноді образливо); лаяти.
чеса́ти (розм.) лаяти, картати кого-небудь за щось.
чи́стити (розм.) дуже лаяти, сварити кого-небудь за щось.
шпе́тити (розм.) суворо відчитувати, ганити кого-небудь.

свари́ти обзивати кого-небудь образливими словами

батькува́тися (розм.) образливо згадуючи батька.
взива́ти (розм.) характеризуючи певними словами, виявляти своє ставлення до кого-, чого-небудь, давати свою оцінку комусь, чомусь.
кля́сти́ (розм.)
кобени́ти (фам. рідко)
кри́ти (фам. рідко)
ла́яти обзивати кого-небудь принизливими, образливими словами.
ла́ятися виражати своє незадоволення грубими, часто непристойними або образливими словами.
лихосло́вити перев. соромітними словами.
матюка́ти (розм.)
матіркува́ти (розм.) вживаючи матюки.
набира́ти (розм.)
обзива́ти називати кого-небудь образливими, лайливими словами; давати комусь негативну оцінку.
озива́ти (рідше) те саме, що обзива́ти 1.
почи́тувати (розм. рідко)
почита́ти (розм. рідко)
пся́чити (діал.)
псякува́ти (діал.)
узива́ти (розм.) характеризуючи певними словами, виявляти своє ставлення до кого-, чого-небудь, давати свою оцінку комусь, чомусь.
фу́кати (діал.)
фу́катися (діал.)
хрести́ти (розм.) давати прізвиськокомусь або обзивати, лаяти кого-небудь образливими словами; сварити; лаяти.
цаба́ни́ти (діал.)
черка́ти (розм.) те саме, що чортиха́тися.
черка́тися (розм. рідше) те саме, що че́ркати.
чортиха́тися (розм.) лаятися, згадуючи чорта.
шерсти́ти (розм.)
шпе́тити (розм.)

свар (діал.) гостра розмова, що супроводжується докорами, образами

бата́лія (ірон.) сварка, бійка.
гризня́ (розм.) сварка, лайка у людей.
гризо́та (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
гризотня́ (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
дра́ча (діал.) сварка, сутичка, суперечка.
за́колот (розм. рідше) те саме, що колотне́ча 2.
за́чіпка (рідше) суперечка, сварка.
звя́га (діал.) сварка.
зма́жка (діал.) сварка.
змага́ння (розм. рідше) те саме, що сва́рка.
каламу́т (рідше) неприємність, клопіт; сварка.
колотне́ча побутові незгоди, сварки.
крик (розм.) різка суперечка; сварка, лайка.
ла́йка те саме, що ла́яння.
ла́яння обмін доріканнями одне одному, образливими словами.
перепа́лка (розм.) запекла галаслива суперечка; сварка.
по́сварка (діал.) сварка.
пікіро́вка (розм.) обмін ущипливими словами.
розра́да сварка, ворожнеча, відсутність єдності, узгодженості дій, думок.
сва́ра суперечки, що виникають між окремими особами, між членами родини тощо; сварка.
сва́рка гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами.
сварня́ (розм.) те саме, що сва́рка 1.
су́тичка суперечка, сварка.
фук (діал) крик, галас; дорікання, сварка.

сварити кого

читати нотацію <милити голову> кому

сварити за що

сварити з ким

лаяти

сварка

чвара

корити

перепалка

шельмувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.