РІЗНИТИ — СИНОНІМІЯ

різни́ти (розм.) виділяти, розпізнавати кого-, що-небудь серед інших за якимись ознаками

відрізня́ти виділяти, розпізнавати кого-, що-небудь серед інших за якимись ознаками.
розпізнава́ти з'ясовувати, виявляти відмінність, різницю між ким-, чим-небудь за якимись ознаками, прикметами; розрізняти.
розрі́знювати встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між ким-, чим-небудь.
розрізня́ти встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між ким-, чим-небудь.

різни́ти відокремлювати, відділяти, відмежовувати щось з'єднане

розкле́пувати щось склепане.
розкрі́плювати щось скріплене.
розпа́ювати щось спаяне.
розпаро́вувати пару когось, чогось.

різнити людей

різнити


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.