РОЗУМІТИ — СИНОНІМІЯ

розумі́ти (також без дод. і з підрядним реченням.) бути здатним правильно оцінювати, осягати розумом що-небудь

кмети́ти (рідше) розуміти, тямити.
кміти́ти (рідше) розуміти, тямити.
кмітува́ти (рідко.) розуміти, тямити.
мізкува́ти (розм.) те саме, що розумі́ти; тямити.
міркува́ти (розм.) розуміти, усвідомлювати щось.
пе́трати (розм. перев. із запереч. не, зневажл.) те саме, що розумі́ти 1.
розбира́ти (розм. що, також із спол. що, де.) розуміти, усвідомлювати що-небудь, з'ясовувати щось для себе.
тя́мити (розм.) усвідомлювати, розуміти що-небудь; виявляти кмітливість, тямущість у чомусь.
тямкува́ти (розм.) те саме, що тя́мити.
шу́пити (розм.) те саме, що розумі́ти 1.

розумі́ти (по якому, з якої) володіти якою-небудь мовою, бути в змозі сприймати зміст висловленого нерідною мовою

куме́кати (по якому, розм.)
розбира́ти (розм.)
тя́мити (розм.)

розумі́ти бути обізнаним в чому-небудь, мати знання, досвід в якій-небудь галузі

зна́тися (на чому, розм.)
куме́кати (у чому, розм.)
метикува́ти (у чому, розм.)
пе́трати (у чому і без додатка, розм.)
розумі́тися (на чому, в чому)
тя́мити (також що, розм.)
тя́митися (на чому)
тямкува́ти (розм.)
шни́порити (діал.)
шу́пити (розм.)
шуру́пати (також чого, розм.)

розумі́ти

розуміти

брати до тями <втямки>
осягати <сприймати> розумом

розуміти ролю

здавати собі справу з

розуміти душею

розуміти щось одне

розуміти по-своєму

розуміти під чим

мати на увазі що

розуміти у чому

знати діло

бачити щось

розуміти
усвідомлювати (з нст. що)

добирати (ЖМ.)

розуміти

знати хто є хто

розуміти

мізкувати у чому

міркувати (ЖМ.)

розуміти

осягати

пам'ятати (П.)

розуміти

пам'ятува́ти (П.)

розуміти

постерігати

розуміти
с. осягати розумом

почувати чуже горе

розуміти

тямити

розуміти
кн. виявляти кмітливість <тямущість>
о. брати до тями

уявляти собі

розуміти

осмислювати

поніма́ти

розуміти

постигати (розумом)

розбирати (справу)

розкумекувати

уміти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.