РОЗПУСКАТИ — СИНОНІМІЯ

розпуска́ти (розм.) нерозважливо, марно використовувати що-небудь для чогось

розпуска́ти давати кому-небудь дозвіл відлучитися, піти звідкись, від когось, з роботи і т. ін.

відпуска́ти дозволяти кому-небудь піти, залишити когось або щось.
пуска́ти давати можливість, дозволяти кому-небудь іти, їхати кудись, звідкись.

розпуска́ти припиняти діяльність якої-небудь організації, установи, закладу, підприємства, дію угоди тощо

розпуска́ти роз'єднувати кінці чого-небудь зв'язаного

розпуска́ти розправляти щось згорнуте, складене, скручене

розвива́ти (розм.)
розго́ртувати розправляти щось згорнуте, складене, скручене.
розка́чувати рулон, сувій тощо.
розку́тувати одяг, покриття тощо.
розповива́ти дитину з пелюшок.

розпуска́ти привчати когось до поганих, аморальних звичок; потураючи комусь, робити його недисциплінованим, свавільним

розпуска́ти (розм.) про рослини - розкривати бруньки, квітки, цвіт; про бруньки, квітки, цвіт - розкриватися

розпуска́ти нагріваючи, робити м'яким, рідким; добувати таким способом

вито́плювати добувати, виділяти метал, розжарюючи руду.
пла́вити перетворювати тверді тіла (метал, скло і т. ін.) в рідкі, нагріваючи їх до високої температури.
розпла́влювати нагріваючи (метал, скло і т. ін.) до високої температури, перетворювати їх у рідину, доводити до рідкого стану.
розплавля́ти нагріваючи (метал, скло і т. ін.) до високої температури, перетворювати їх у рідину, доводити до рідкого стану.
розто́плювати нагріваючи, перетворювати тверду речовину в рідку.
топи́ти нагріваючи, робити м'яким, рідким.

розпускати учнів

розпускати язика

давати волю чому

розпускати пояс

розпускати тетиво

розпускати вітрила

розпускати пазурі

розпускати хвіст

розпускати запах

розпускати сажу

розпускати чутки

розпускати сніг

розпускати шво

розпускати гроші

розпускати (брунька)

розпускати (вітрила)

розпускати (в'язанку)

розпускати (дитину)

розпускати (згурт)

розпускати (линву)

розпускати (листя)

розпускати (опаску)

розпускати (поголоску)

розпускати (прапор)

розпускати (пуп'янка)

розпускати (у воді)

розпускати (язика)

напинати вітрила

надимати (вітром)
розпускати

попускати ремінь

відпускати (поводи)
розпускати

простягати крила

розводити спирт

розпускати

розкидати віти

розпускати

розкривати пелюстки

розпускати

розпинати вітрило

розпускати

розпростувати крила

розпускати
роз|простирати

демобілізувати (військо)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.