РОЗПИТАТИ — СИНОНІМІЯ

розпита́ти

розпита́ти

інтерв'ювати

інтересуватися

інтерпелювати

квестіонувати

рекогноскувати

розпитати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.