РОЗПАЛЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

розпаля́тися (підсил.) приходити в стан нервового піднесення, напруження

запа́люватися (підсил.)
п'яні́ти (підсил.)
пала́ти (підсил.)
палені́ти (підсил.)
пали́тися (підсил. рідше) перебувати в стані збудження.
розігріва́тися (підсил. рідше)
хмелі́ти (підсил.)

розпаля́тися ставати сильнішим, інтенсивнішим у своєму вияві

розпаля́тися

розпаля́тися

вспихувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.