РОЗМІР — СИНОНІМІЯ

ро́змір обсяг, протяжність, площа й т. ін. того, що певним чином вимірюється

величина́ розмір, обсяг, протяжність чогось.
форма́т (розм.) розмір кого-, чого-небудь.

ро́змір зміст чого-небудь з погляду величини, кількісного вираження, а також з погляду його значення, важливості

діапазо́н (чого, перен.) обсяг, поширення або розмір чого-небудь.
масшта́б (перен.) великий обсяг, розмір якоїсь дії, руху тощо; розмах.
о́бсяг зміст чого-небудь з погляду його величини, кількісного вираження і т. ін.
об'є́м (розм.) те саме, що о́бсяг 1.

розмір зброї

розмір вірша

звукова будова

розмір

обсяг

розмах аварії

розмір

стопа віршова

розмір

ступінь (П.)

величина

калібр

розмір

ро́зміром про міру величини - за розміром, обсягом

розмі́рити

мірка одягуДжерело:
Словник синонімів Караванського.