РОЗМАЖЧУВАТИ — СИНОНІМІЯ

колошматити

розмажчувати
сікти (кара)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.