РОЗГАРЯЧАТИ — СИНОНІМІЯ

розгаряча́ти (підсил.) викликати стан нервового піднесення, напруження

гарячи́ти (підсил.)
заряджа́ти (підсил.)
оп'я́нювати (підсил. рідше)
оп'яня́ти (підсил.)
п'яни́ти (підсил.)
розбу́рхувати (підсил.)
розжа́рювати (підсил. розм.)
розпа́лювати (підсил.)
розігріва́ти (підсил.)
сп'яня́ти (підсил.)
хмели́ти (підсил.)