РОЗВ'ЯЗУВАТИ — СИНОНІМІЯ

розв'я́зувати (що, розм.) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

розв'я́зувати роз'єднувати кінці чого-небудь зв'язаного

розпуска́ти шнурок, тасьму тощо.
розсупо́нювати (розм.) зав'язку, петлю, вузол тощо.

розв'я́зувати знаходити відповідь на поставлену умову

розв'язувати задачу

розв'язувати

розгадувати ребус

відгадувати (загадку)
розв'язувати

розпинати тюрбан

розв'язувати

ліквідувати

розв'язувати

рішати

розпускати (згурт)

розформовувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.