РОЗВАЖЛИВИЙ — СИНОНІМІЯ

розва́жливий здатний обмірковувати, діяти правильно й розумно

помірко́ваний який керується в своїх діях, поглядах, думках вимогами здорового глузду; розважливий.
раціоналісти́чний який керується тільки вимогами розуму, логіки; розсудливий.
розва́жний те саме, що розва́жливий.
розмірко́ваний (розм.) здатний розумно мислити, правильно міркувати; розсудливий.
розсу́дливий здатний мислити, міркувати, діяти правильно й розумно.
розсу́дний (діал.) розсудливий.
твере́зий який має здоровий глузд; розсудливий.

розва́жливий який відзначається вдумливістю, розважливістю в своїх думках і вчинках, у ставленні до життя (про людину)

вду́мливий в якому виражається серйозність, зосередженість.
пова́жливий (рідко) те саме, що пова́жний.
пова́жний який відзначається вдумливістю, серйозністю (про людину).
позити́вний діловий, практичний, статечний.
серйо́зний який відзначається вдумливістю, розважливістю в своїх думках і вчинках, у ставленні до життя (про людину); статечний.
стате́чний розсудливо-серйозний, розважливий у вчинках; з позитивними якостями (про людину); поважний.

розважливий

розважливий крок

розважливий про мову

епічний про розповідь

розважливий
не емоційний

обачний

поміркований

статечний

благорозумний

розважливий

мислячий

розсудливий

солідний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.