РОЗБИРАТИ — СИНОНІМІЯ

розбира́ти вивчати, досліджувати що-небудь, вникаючи в деталі, з метою встановлення істини, критичної оцінки

аналізува́ти робити аналіз; досліджувати, розкладаючи на складові частини.

розбира́ти (розм.) про учасників зібрання, зборів тощо - висловлювати свою думку про кого-, що-небудь, пропонувати щось

розбира́ти брати все, всіх по одному або частинами

розха́пувати (розм.) жадібно, квапливо.

розбира́ти (розм. що, також із спол. що, де.) бути здатним правильно оцінювати, осягати розумом що-небудь

кмети́ти (рідше) розуміти, тямити.
кміти́ти (рідше) розуміти, тямити.
кмітува́ти (рідко.) розуміти, тямити.
мізкува́ти (розм.) те саме, що розумі́ти; тямити.
міркува́ти (розм.) розуміти, усвідомлювати щось.
пе́трати (розм. перев. із запереч. не, зневажл.) те саме, що розумі́ти 1.
розумі́ти (також без дод. і з підрядним реченням.) сприймати, осягати розумом (у 1, 2 знач.).
тя́мити (розм.) усвідомлювати, розуміти що-небудь; виявляти кмітливість, тямущість у чомусь.
тямкува́ти (розм.) те саме, що тя́мити.
шу́пити (розм.) те саме, що розумі́ти 1.

розбира́ти (розм.) володіти якою-небудь мовою, бути в змозі сприймати зміст висловленого нерідною мовою

куме́кати (по якому, розм.)
розумі́ти (по якому, з якої)
тя́мити (розм.)

розбирати товар

розбирати машину

розбирати намет

розбирати книжки

розбирати діло

вести слідство

розбирати почерк

розбирати ноти

розбирати суть

розбирати про сон

тягти на

розбирати про хміль

розбирати кого

скидати одяг з

розбирати (будинок)

розбирати (папери)

розбирати (почуття)

розбирати (справу)

розбирати (якість)

зносити будівлю

розбирати

розглядати (П.) питання

розкидати хату

розбирати

розпинати про цікавість

розбирати

розшифровувати текст

грабити

розбирати

демонтувати

занимати

роздівати

стяжа́ти

таскати

розбирати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.