РЕЛІГІЙНИЙ — СИНОНІМІЯ

релігі́йний який стосується релігії, ґрунтується на релігії

релігі́йний який вірить у Бога

благочести́вий (книжн.) який виявляє ознаки благочестя (у 1 знач.), виражає побожність.
богомо́льний те саме, що богомі́льний.
богомі́льний побожний; який щиро і часто молиться.
ві́рний про людей, які неухильно дотримуються догматів якоїсь віри, релігії; правовірні.
ві́руючий який вірує в бога.
набо́жний власт. релігійній людині.
побо́жний який ревно виконує всі релігійні обряди; віруючий.
святобли́вий який вірить у Бога й старанно виконує всі релігійні обряди; побожний.
христолюби́вий відданий християнській релігії.

релігійний про догми

релігійний хто

ір. святий та божий

божественний про книги

духовний

релігійний
не світський

побожний

віруючий (сов.)
релігійний
ір. святий та божий

священний про книги

релігійний


Джерело:
Словник синонімів Караванського.