РЕВНИЙ — СИНОНІМІЯ

ре́вний який виражає горе, страждання

горю́чий (фольк.) про сльози.

ре́вний (розм.) про дощ, сльози, піт - який безперервно падає, ллється

ре́вний (підсил.) який уважно виконує щось, чесно ставиться до своїх обов'язків

дбайли́вий старанний, пильний.
добросо́вісний який чесно, старанно і сумлінно виконує свої обов'язки.
зага́рливий (діал.) прикм. до зага́ра; запопадливий, запальний.
запопа́дливий який старанно, наполегливо виконує що-небудь; ретельний, дбайливий.
запопа́дний те саме, що запопа́дливий.
падкови́тий (діал.) старанний.
пазови́тий (діал.) дбайливий, старанний.
педанти́чний який дотримується особливої точності, дуже чіткий у детальному опрацюванні чогось.
рві́йний (підсил. рідше)
ревни́вий (підсил. рідше)
рете́льний який виявляє старанність, сумлінність у чому-небудь.
скрупульо́зний який дотримується абсолютної точності, дуже ретельний у чому-небудь.
со́вісний який чесно і старанно виконує свої обов'язки; сумлінний.
спра́вний який старанно, ретельно виконує свої завдання, обов'язки; старанний.
стара́нний який дбайливо, ретельно, щиро виконує що-небудь, ставиться до чогось; дбайливий, ретельний.
старли́вий (діал.) те саме, що старовли́вий.
старовли́вий (діал.) старанний, дбайливий.
сумлі́нний який чесно, старанно, ретельно виконує свої обов'язки; добросовісний.
упа́дливий (діал.) запопадливий (у 1, 3 знач.).

ре́вний який відчуває сум; який виражає або навіває сум

зажу́рливий (рідше) який виражає сумовито-задумливий стан.
маркі́тний (діал.) сумний і незадоволений.
міно́рний (розм.)
плачли́вий (рідше) про музику, пісню тощо.
посму́чений який став сумним - про всіх або багатьох.
скрушни́й який виражає сум, журбу; скорботний.
сумли́вий (фольк.)
то́скний (рідше) те саме, що ту́жний, тужли́вий.
тра́урний (підсил.)
ту́жний те саме, що тужли́вий.
тужли́вий який виражає тугу, сум.

ре́вний (підсил.) про розмову, пісню, вірш і т. ін. - який іде щиро від серця, душі

душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
щи́рий сповнений ласки, доброти, душевності; привітний.

ревний

дуже старанний <ретельний>

ревний про пісню

ревний про тугу

ревний

ревний

запопадливий хто

невсипущий догляд

ретельний

старанний

загарливий (у праці)
ревний (с.)
дбайливий пильний

ретивий

старанний

усе́рдний

навзрид


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.