РВАНИЙ — СИНОНІМІЯ

рва́ний про одяг, взуття і т. ін. - який подерся, зношений до дірок

рва́ний про край чого-небудь - який має виступи, загини тощо

зубча́тий (рідше) з краями у вигляді зубців.
порі́заний (спец.) про лінію берега.

рва́ний який переривається через короткі проміжки часу; не суцільний

відри́вчастий те саме, що ури́вчастий.
відру́бний уривчастий (про мову, слова).
дискре́тний роздільний, перервний, який протиставляється неперервному.
зри́вистий з раптовими переходами у звучанні, уривчастий, нерівний (перев. про голос).
обри́вистий те саме, що ури́вчастий.
переби́вчастий який переривається репліками, що не дають іншому висловитись (про розмову).
перери́ваний який має перерви через короткі проміжки часу.
перери́вистий те саме, що перери́вчастий.
перери́вчастий який відбувається, протікає, розвивається із перервами, зупинками через невеликі проміжки часу.
перери́вчатий те саме, що перери́вчастий.
ру́баний уривчастий і різкий, без плавних переходів у звучанні.
ури́ваний те саме, що ури́вчастий 1.
ури́вистий те саме, що ури́вчастий 1.
ури́вковий те саме, що ури́вчастий.
ури́вчастий який переривається через короткі проміжки, не суцільний; який різко обривається.
фрагмента́рний який складається з фрагментів або є фрагментом, фрагментами.

рваний

драний одяг

розбитий чобіт

рваний

Словник синонімів Караванського.