ПІЛ — СИНОНІМІЯ

піл

піл (землян.)

піл

піл

по́ле певна ділянка виробництва, науки і т. ін

аре́на (книжн.) галузь, поле діяльності.
га́лузь певна ділянка виробництва, науки і т. ін.
діля́нка галузь, сфера якої-небудь діяльності.
лан галузь, сфера діяльності.
ни́ва сфера, галузь людської діяльності; царина (у 1 знач.).
по́прище (книжн., рідко.) сфера, галузь людської діяльності; нива, поле.
сфе́ра область фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства; галузь знання, виробництва, мистецтва і т. ін.
фронт галузь будь-якої державної, громадської і т. ін. діяльності.
ца́рина сфера діяльності людини чи суспільства; ділянка, галузь, нива.

по́ле наявність умов, сприятливих для чогось, обставин, які допомагають чомусь, тощо

перспекти́ва сприятливі умови для майбутньої діяльності.
поте́нція (книжн.) приховані здатності, сили для чогось.

пола́ край кожної з половин одягу, що розгортаються спереду

запо́ла (діал.)

по́ле рівний великий безлісий простір

полі́вка (діал.)

по́ле ділянка оброблюваної землі, що використовується під посіви

ца́рина (діал.) засіяне.

по́ле основний колір, на якому зроблено або робиться малюнок, візерунок тощо

тло основний колір, тон, на якому зроблено або робиться малюнок, візерунок і т. ін.; фон.
фон основний колір, тон, на якому зроблено малюнок, візерунок, умовний знак і т. ін.; поле.

пола

фр. припіл <н. несе у приполі>

пола

поли (мн.)
фалди (куртки)

поле чисте

поле дослідне

поле для ігор

поле стрільбище

поле праці

арена (П.)

берег зошита

нива

переліг (неорана)

тло картини

задній плян

фалд шинелі

фалда шинелі

царина (Р.)

шлях (П.) літературний

аварія

борт (одягу)

фалдаДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.