ПІЗНАВАТИ — СИНОНІМІЯ

пізнава́ти навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

пізнава́ти (кого, що) виявляти в комусь, чомусь що-небудь знайоме

взнава́ти за якимись ознаками, прикметами.
признава́тися (до кого, розм.) виявляти себе знайомим з кимсь.
узнава́ти за якимись ознаками, прикметами.

пізнавати що

узнавати (життя)
осягати <розумом>

пізнавати на собі

пізнавати кого

пізнавати таємниці

вгадувати кого

пізнавати (щось знайоме)

вирізняти з багатьох

пізнавати

осягати

переживати щастя

пізнавати

угадувати кого

пізнавати (щось знайоме)

взнавати

рекогноскувати

пізнавати

узнавати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.