ПІДІЙНЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

підійня́тися (поет.) про час, пору, явище, подію тощо - розпочатися

дійти́ (до кого-чого і без додатка) про настання чогось у якійсь черзі, послідовності.
заступи́ти (розм.)
напли́нути про вечір, ніч, сутінки.
нахли́нути (розм.) раптово й швидко.
нахопи́тися (розм.) розпочатися, поступово наблизившись.
поспі́ти (розм.)
поста́ти (рідше)
прилеті́ти (поет.)
прили́нути (поет.) про щось бажане, приємне.
приспі́ти (розм.)
присти́гти (розм.)
підня́тися (поет.) про світанок, ранок, день і т. ін.
підоспі́ти (розм.)
підско́чити (розм.) раптово, несподівано.
ста́ти (розм.)

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися приступати до якої-небудь дії, братися за якусь справу

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися

підійня́тися прокинувшись, підвестися з постелі

вста́ти прокинувшись, підвестися з постелі.
підвести́ся встати, прокинутися зі сну.
підня́тися встати з ліжка після сну або хвороби.
схопи́тися прокинувшись, швидко встати з постелі.
уста́ти прокинувшись, підводитися з постелі.

підійматися

піднятися (док.)
підскочити (про ціни)
підійнятися

Словник синонімів Караванського.