ПІДІЙМАТИ — СИНОНІМІЯ

підійма́ти споруджувати, зводити яку-небудь будівлю (будівлі)

будува́ти споруджувати, зводити яку-небудь будівлю (будівлі).
виво́дити робити, будувати що-небудь, що має протяжність, висоту.
зво́дити споруджувати, будувати що-небудь.
підво́дити споруджувати які-небудь будови; будувати.
підно́сити (рідше) будувати, споруджувати що-небудь.
підніма́ти ставити, споруджувати будівлю.
ста́вити будувати, споруджувати що-небудь.

підійма́ти сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

підійма́ти виділятися висотою, міститися, знаходитися вище чогось

підійма́ти робити більшим за кількістю, розміром і т. ін.

збі́льшувати робити більшим за кількістю, розміром, тривалістю і т. ін.
наганя́ти (розм.) перев. про ціну, оплату.
побі́льшувати (рідше) робити більшим за кількістю, величиною, об'ємом і т. ін.
прибі́льшувати (розм.) робити більшим за об'ємом, кількістю і т. ін.
прибільша́ти (діал.) значно збільшувати.
підно́сити перев. про темпи, силу і т. ін.
підси́чувати (діал.) про силу, потужність.

підійма́ти обробляти землю плугом, ралом

зао́рювати (що.) обробляти землю орючи; зорювати.
зо́рювати обробляти землю плугом.
зяблюва́ти орати на зяб.
ора́ти обробляти землю плугом, сохою.
плу́жити (розм.) орати плугом.
підніма́ти зі сл. пар, цілина, зяб.
розо́рювати (рідше) обробляти землю плугом, сохою; орати.

підійма́ти нахилившись, брати з землі, підлоги тощо

підійма́ти (що) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

підійма́ти викликати у кого-небудь бажання робити щось

приганя́ти (розм.)
приго́нити (розм.)
призво́дити (перев. з інфін.)
принево́лювати (розм.) створювати необхідність для когось діяти певним чином.
підбива́ти схиляти, спонукати або під'юджувати до чого-небудь; підмовляти.
підніма́ти спонукати до певних вчинків, дій і т. ін.
підхльо́стувати (розм.) сприяти підвищеною активністю.
підшто́вхувати спонукати до чого-небудь, спрямовувати в потрібному напрямку якусь діяльність або прискорювати якусь справу, подію.
спону́кувати викликати у кого-небудь бажання робити що-небудь.
спонука́ти викликати у кого-небудь бажання робити що-небудь.
схиля́ти викликати певний настрій, бажання робити те, що названо в додатку.
штовха́ти спонукати до чого-небудь, бути причиною, приводом для чого-небудь.

підійма́ти збуджувати, спонукати до діяльності

буди́ти збуджувати, спонукати до діяльності.
пробу́джувати виводячи із стану спокою, застою і т. ін., спонукати до яких-небудь дій, діяльності.
пробуджа́ти виводячи із стану спокою, застою і т. ін., спонукати до яких-небудь дій, діяльності.
підніма́ти виклика́ти в когось душевне піднесення, роблячи бадьорішим, енергійнішим і т. ін.; збуджувати.
розбу́джувати спонукати до дії, примушувати бути діяльним, активним.
розбуджа́ти (рідко) спонукати до дії, примушувати бути діяльним, активним.

підіймати

підіймати на борню

підіймати до небес

підіймати хату

підіймати куряву

підіймати якір

здіймати

напинати вітрила

надимати (вітром)
підіймати

орати пар

лущити (стерню с. г.)
підіймати (с.г.)

підбирати з землі

підтягати вгору

затягати (пояс)
натягати (струну)
підіймати
стягати (війська)

розводити пари

підіймати

розпинати вітрило

підіймати

возводити

піднімати

поривати (почуття)

підіймати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.