ПІДХОДИТИ — СИНОНІМІЯ

підхо́дити бути відповідним кому-, чому-небудь, бути у відповідності з кимось, чимось

вклада́тися (в що) відповідати чому-небудь, збігатися з чимсь.
відповіда́ти бути відповідним чому-небудь, бути у відповідності з чимсь.
збіга́тися не суперечити, відповідати чому-небудь.
пасува́ти бути зручним, прийнятним для кого-, чого- небудь; чимось подобатися, годитися, відповідати кому-, чому-небудь.
пристава́ти (розм.) відповідати (у 5 знач.) чому-небудь; задовольняти певні вимоги.
уклада́тися (в що) перев. із запереченням.

підхо́дити задовольняючи певні вимоги, бути придатним для чого-небудь

підхо́дити (кому що, до чого) гармонувати із зовнішністю

йти (кому що, до чого, розм.)
йти́ся (кому, до кого-чого, рідко)
ли́чити (кому що, до чого)
лицюва́ти (кому що, до чого, діал.)
ло́вко (кому в чому, розм.)
пасува́ти (кому що, до чого)
припада́ти перев. зі сл. до лиця, до виду.
пристава́ти (кому що, до чого, розм.)
прихо́дитися (до кого-чого.)
іти́ (кому що, до чого, розм.)
іти́ся (кому, до кого-чого, рідко)

підхо́дити бути територіально суміжним; мати спільну межу, кордон

набіга́ти (розм.)
приступа́ти (розм.) про ліс, яри, гори і т. ін. - розміщуватися біля чогось.
притика́ти (діал.) міститися безпосередньо біля чогось.
підпира́ти (розм.)
сусі́дити бути розташованим поруч, поблизу.

підхо́дити про неживі предмети, явища природи тощо - переміщатися на ближчу відстань до кого-, чого-небудь

бли́жчати (без додатка й обставин місця) ставати ближчим.
бли́зитися (рідко)
набли́жуватися (до кого-чого і без додатка рідше) про неживі предмети, явища природи тощо - переміщатися на ближчу відстань до кого-, чого-небудь.
наближа́тися (до кого-чого і без додатка)
нахо́дити (без додатка) про дощ, хмари і т. ін.
підбира́тися наближатися непомітно або повільно, поширюючись чи розповсюджуючись кудись.
су́нутися на кого-що і без додатка - наближатися якоюсь масою, значним габаритом.

підхо́дити про близьке настання певного відрізка часу, періоду життя, події, явища і т. ін.

бли́жчати (без додатка, розм.) ставати ближчим.
бли́зитися (рідко)
бра́тися (безос., до чого, на що, розм.) про вік, час і т. ін.
готува́тися без додатка; про щось значне або загрозливе, неприємне - повільно наближатися, стаючи неминучим.
збли́жуватися (без додатка, розм.)
зближа́тися (без додатка, розм.)
йти (до чого і без додатка)
йти́ся (безос., до чого, на що і без додатка)
набли́жуватися (до кого-чого і без додатка рідше) про близьке настання певного відрізка часу, періоду життя, події, явища і т. ін.
наближа́тися (до кого-чого і без додатка)
набіга́ти (без додатка, розм.) про свята, певні дні тощо - наближатися непомітно, швидко.
надхо́дити (без додатка)
нахо́дити (без додатка)
підкрада́тися (поет.) повільно, непомітно.
су́нути на кого-що і без додатка - про щось небажане або бурхливе, інтенсивне за своїм виявом, грізне і т. ін.; про вечір, ніч і т. ін.
іти́ (до чого і без додатка)
іти́ся (безос., до чого, на що і без додатка)

підхо́дити убирати в себе у великій кількості рідину, пару, запах і т. ін.

підхо́дити ідучи, наближатися до когось, чогось

підхо́дити (до чого) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

підхо́дити про транспорт - перев. згідно з розкладом, попередньою домовленістю

підхо́дити (під кого-що) перев. про людину - набуваючи відповідних рис, навичок, уміння і т. ін., освоюватися в певних умовах, ставати здатним, звичним до чогось

вжива́тися (де, у що)
ладна́тися (розм.) перев. з метою жити в мирі, злагоді.
прима́зуватися (зневажл.)
приміня́тися (розм. рідко)
пристосо́вуватися (до кого-чого)
пристро́юватися (розм. рідко)
підбира́тися під кого-що - до чиїхсь уподобань, смаків тощо.
ужива́тися (де, у що)

підхо́дити виявляти певне ставлення до кого-, чого-небудь

відно́ситися (рідше) те саме, що ста́витися 1.
пово́дитися (з ким) ставитися до кого-небудь, тримати себе з кимсь яким-небудь чином.
прийма́ти вперше виявляти своє ставлення.
ста́витися (до кого-чого) виявляти певне ставлення до кого-, чого-небудь.

підхо́дити про дріжджове тісто - здуватися, робитися більшим за обсягом

підходити кому

підходити до теми

вписуватися у

підходити про ключ

підходити

іти (ФР.)

годитися для чого

доходити до чого

підходити
досягати чого

зіходити вгору

висаджуватися (з човна)
витрачатися ((на що) (про гроші))
виходити (з поїзда)
забиратися (з очей)
збиватися (на манівці)
збочувати (з дороги)
злазити (з коня)
зникати (про синці)
минати (про жнива)
наставати (про вечір)
проростати (про траву)
підбиватися (про сонце)
підходити (про тісто)
спадати (на думку)
спливати (кров'ю)
спускатися (згори)
на кого поймати <опановувати> кого
з ч. не
з рук ІД. минати безкарно

надходити

підступати

сходити вгору

висаджуватися (з човна)
витрачатися ((на що) (про гроші))
виходити (з поїзда)
забиратися (з очей)
збиватися (на манівці)
збочувати (з дороги)
злазити (з коня)
зникати (про синці)
минати (про жнива)
наставати (про вечір)
проростати (про траву)
підбиватися (про сонце)
підходити (про тісто)
спадати (на думку)
спливати (кров'ю)
спускатися (згори)
на кого поймати <опановувати> кого
з ч. не
з рук ІД. минати безкарно

прослідувати

шествува́ти

підходити

до лиця

Словник синонімів Караванського.