ПІДНІЖОК — СИНОНІМІЯ

підні́жок (зневажл.) той, хто сліпо виконує волю вищої особи, принижується перед кимсь

плазу́н (зневажл.) той, хто по-рабському схиляється перед ким-, чим-небудь, догоджає комусь, принижується, вислужується перед кимсь.
раб той, хто сліпо виконує волю вищепоставленої особи, осіб, плазує перед ними.
холо́п (зневажл.) той, хто виконує чужу волю, плазує перед ким-, чим-небудь.

підніжок для ніг

підніжок вагона

підніжок хто

підлабузник

підошва гори

підніжок

плазун хто

підніжок

холоп (П.)

лизоблюд

холоп

холуй

підні́жка те, що заважає здійсненню чогось

гальмо́ те, що затримує, сповільнює здійснення чогось.
закови́ка (розм.)
запо́на (діал.)
карлю́чка (жарт.) щось незначне, але прикре.
пере́мішка (діал.) те, що легше подолати.
пере́чіпка (розм.)
підста́ва (діал.)
рога́тки щось свідомо створене ким-небудь.

педаля

Словник синонімів Караванського.