ПІДНОСИТИ — СИНОНІМІЯ

підно́сити (рідше) споруджувати, зводити яку-небудь будівлю (будівлі)

будува́ти споруджувати, зводити яку-небудь будівлю (будівлі).
виво́дити робити, будувати що-небудь, що має протяжність, висоту.
зво́дити споруджувати, будувати що-небудь.
підво́дити споруджувати які-небудь будови; будувати.
підніма́ти ставити, споруджувати будівлю.
підійма́ти ставити, споруджувати будівлю.
ста́вити будувати, споруджувати що-небудь.

підно́сити виділятися висотою, міститися, знаходитися вище чогось

підно́сити (кому що) передавати у власність безкоштовно як подарунок

дава́ти (кому що) дарувати.
дари́ти (розм. дав.зн.) дарувати (у 1, 2 знач.).
дарува́ти (кому що) передавати у власність як подарунок.

підно́сити робити більшим за кількістю, розміром і т. ін.

збі́льшувати робити більшим за кількістю, розміром, тривалістю і т. ін.
наганя́ти (розм.) перев. про ціну, оплату.
побі́льшувати (рідше) робити більшим за кількістю, величиною, об'ємом і т. ін.
прибі́льшувати (розм.) робити більшим за об'ємом, кількістю і т. ін.
прибільша́ти (діал.) значно збільшувати.
підси́чувати (діал.) про силу, потужність.

підно́сити (без додатка) викликати душевне піднесення, натхнення, спонукати до благородних, високих дій

живи́ти викликати душевне піднесення, даючи якісь надії, сприяючи розвиткові кого-, чого-небудь.
запа́лювати (підсил.)
нади́хувати (на що, чим і без додатка) викликати душевне піднесення, натхнення, спонукати до благородних, високих дій.
надиха́ти (на що, чим і без додатка)
насна́жувати (чим і без додатка)
одухотворя́ти (без додатка, книжн. рідше)
окри́лювати (без додатка, підсил.)
окриля́ти (без додатка, підсил.)

підно́сити нахилившись, брати з землі, підлоги тощо

підно́сити (що) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

підно́сити робити кращим, досконалішим, більш задовільним тощо

підно́сити створювати популярність, славу комусь, чомусь, перев. описуючи в художньому творі, в пісні тощо

підносити куди

підносити страву

підносити

підносити душу

вручати орден

підносити (адрес)

заносити меч

підносити

здіймати

зносити згори

виносити (вгору)
підносити

напружувати голос

підносити

освячувати працю

підносити

очищати душу

підносити

підвищувати ціну

збільшувати (платню)
підносити

підіймати

витягати (з води)
підбирати (з землі)
підносити (вгору)
підтягати (трохи)

порушувати тему

підносити
розпочинати (справу)

розвивати освіту

підносити

скидати руки

підносити

піднімати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.