ПІДМОВИТИ — СИНОНІМІЯ

підмо́вити

підмо́вити умовляючи, переконати кого-небудь у чомусь, спонукати до певного вчинку, дії і т. ін

збу́рити підбити, підбурити до бунту; збунтувати когось, щось.
намо́вити підмовити, підбурити кого-небудь, зробити здійснити щось.
напра́вити спонукати, схилити кого-небудь до якої-небудь дії, вчинку; примусити щось зробити (перев. недозволене, злочинне); підбурити.
настре́нчити підбурити проти кого-небудь, викликати вороже ставлення до когось, чогось.
настро́їти підбурити проти кого-небудь, ви́кликати вороже ставлення до когось, чогось.
настру́нчити підбурити проти кого-небудь, викликати вороже ставлення до когось, чогось.
наусти́ти підмовити, підбурити проти кого-, чого-небудь.
нацькува́ти викликаючи вороже ставлення, підбурити проти кого-небудь.
нашпигува́ти підбурити, підбити до чого-небудь.
нашти́рити підбурити, підбити до певного (перев. негативного) вчинку, дії.
обу́рити підбурити.
під'ю́дити те саме, що підмо́вити.
підби́ти підбурити, настроїти когось проти кого-, чого-небудь.
підбу́рити викликаючи протест, незадоволення, настроїти когось проти кого-, чого-небудь.
підбунтува́ти підбурити, підмовити кого-небудь на якісь вчинки, дії.
підвести́ схилити, штовхнути кого-небудь на якісь учинки, перев. негативні; підбити.
підгвинти́ти збуджуючи кого-небудь, настроїти, підбурити на якісь дії, вчинки і т. ін.
піддрочи́ти те саме, що підбу́рити.
підстру́нчити те саме, що підбурити.

агітувати

відговорювати

внуша́ти

говорити

підмовити

уговорювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.