ПІДГЛЯНУТИ — СИНОНІМІЯ

підгля́нути

глядіти

підглянути

догледжувати

слідити

підглянути
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.