ПСИХОПАТ — СИНОНІМІЯ

психопа́т (розм.) психічнохвора людина

безу́мний (рідше) людина, що втратила розум, або своєю поведінкою, вчинками нагадує її.
божеві́льний (у знач. ім.) який має психічний розлад; психічнохворий.
варія́т (діал.) божевільна людина.
душевнохво́рий (рідше) люди з розладнаною психічною діяльністю.
навіже́ний (підсил. розм.) психічно хвора людина.
ненорма́льний (розм.) психічно хвора людина.
помі́шаний (рідко.) психічно ненормальна, божевільна людина.
причи́нний (розм.) божевільна людина.
псих (розм.) психічно неврівноважена людина.
психі́чний (розм.) психі́чний, ного, ч.; психі́чна, ної, ж., розм.Людина з хворою психікою.
психічнохво́рий психічнохво́рий, рого, ч.; психічнохво́ра, рої, ж.Людина з хворою психікою.
скаже́ний (підсил. розм., рідше) хвора на сказ або божевільна людина (уживається перев. як лайка).
шизофре́нік (розм.) хворий на шизофренію.
юроди́вий (розм.) юроди́ва, вої, ж.Психічно хвора, божевільна людина.

психопа́т (розм.) людина, що діє надто нерозсудливо - осудливо про людину

безу́мець людина, що діє надто нерозсудливо.
безу́мний людина, що втратила розум, або своєю поведінкою, вчинками нагадує її.
божеві́лець (рідко) про нерозсудливу, нерозважливу людину.
навіже́ний (підсил.) уживається як лайливе слово.
навісни́й (підсил.) уживається як лайливе слово.
очмана́ (підсил. рідко) очманіла, одуріла людина.
психі́чний (розм.) психі́чний, ного, ч.; психі́чна, ної, ж., розм.Людина з хворою психікою.
скаже́ний (підсил.) хвора на сказ або божевільна людина (уживається перев. як лайка).
чмана́ (підсил. рідко) те саме, що очмана́.
шале́нець (розм.) те саме, що безу́мець 2.
шале́ний (підсил.) те саме, що нерозсу́дливий.