ПРЯМО — СИНОНІМІЯ

пря́мо згори донизу або знизу догори під кутом 90

вертика́льно згори донизу або знизу догори під кутом 90.
прямови́сно згори донизу або знизу догори під кутом 90).
ру́ба вертикально, ребром, на вузький край.

пря́мо не хитруючи, не лицемірячи

вочеви́дь відкрито, явно.
відве́рто не хитруючи, не лицемірячи.
відкри́то не хитруючи, не лицемірячи.
навпросте́ць без натяків, відверто, прямо.
навпрошки́ (розм.) те саме, що навпросте́ць.
навпрямки́ щиро, відверто; прямо.
напросте́ць без натяків, відверто, прямо.
напряме́ць (розм.) те саме, що напрямки́.
напрямки́ щиро, відверто; прямо.
начистоту́ (розм.) щиро, відверто, не криючись ні з чим.
щи́ро не хитруючи, не лицемірячи.
щиросе́рдно відверто, нічого не приховуючи.

пря́мо у той же час, дуже швидко після чогось

відра́зу зараз же, негайно, в ту же мить, дуже швидко після чогось.
за́раз в той самий момент; негайно.
зра́зу тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.
момента́льно присл. до момента́льний; умить, дуже швидко.
нара́з зараз же, відразу, зразу.
нега́йно зразу, без затримки.
при́тьма́ (розм.) те саме, що при́тьмо́м.
при́тьмо́м (розм.) відразу, в ту саму мить.
прожо́га (рідше) те саме, що прожо́гом.
прожо́гом зараз же, відразу.
ізра́зу тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.

пря́мо найкоротшим шляхом по прямій лінії

на́впрост (розм.)
навпрошки́ (розм.)
навпрямці́ (розм.)
напроло́м незважаючи на перешкоди під час руху.
напросте́ць найкоротшим шляхом по прямій лінії.
напряме́ць (розм.)
правце́м (діал.)
про́сто нікуди не відхиляючись, не звертаючи.
прямце́м (розм.)

пря́мо (рідше) відповідно до чого-небудь

акура́т (розм.) точно, якраз.
са́ме точно; прямо.
то́чно якраз, рівно.
якра́з те саме, що са́ме 2; просто, прямо.

прямо

прямий (без закрутів і всі мож. пох. від)
рівно (пр.)

прямо ходити

не згинаючись

прямо під прямим кутом

прямо як хто

прямо

впродовж

продовж (пр.)
прямо
зап. на протязі. ВПРОСТ <УПРОСТ> пр. (до кого) просто

навпростець

відверто (говорити)
прямо
без церемоній <натяків, викрутасів>

упродовж

прямо
<ВПРОДОВЖ> пр. продовж
зап. на протязі. ВПРОСТ <УПРОСТ> пр. (до кого) просто

прямолінійно

прямо

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.