ПРЯМИЙ — СИНОНІМІЯ

прями́й який не має проміжних ланок, здійснюється без посередництва кого-небудь,

безпосере́дній який не має проміжних ланок, здійснюється без посередництва кого-, чого-небудь; прямий.
особи́стий який здійснюється безпосередньо, не через інших осіб.

прями́й який не викликає сумнівів

безсумні́вний який не викликає сумнівів; незаперечний, безперечний.
безумо́вний незаперечний, безсумнівний.
незапере́чний який не викликає сумніву, заперечення; явний; очевидний.
очеви́дний безсумнівний, безперечний.
я́вний абсолютно очевидний, зрозумілий для всіх; безсумнівний, відвертий.
я́сни́й цілком очевидний; який не викликає будь-яких сумнівів у чому-небудь.

прями́й який має напрям вертикалі

вертика́льний який має напрям вертикалі; прямовисний; протилежне горизонтальний.
прямови́сний спрямований по вертикалі; вертикальний.
сторчови́й який має напрям вертикалі; вертикальний, прямовисний.

прями́й який проявляється цілком відкрито

відве́ртий неприхований, незамаскований, помітний для стороннього ока.
відкри́тий неприхований.
незамаско́ваний неприхований; явний.
неприкри́тий який відбувається цілком відкрито; зовсім неприхований.
неприхо́ваний який проявляється цілком відкрито.
нета́єний (рідше.) неприхований.
прозо́рий який легко розгадати, збагнути; явний, неприхований.
я́вний абсолютно очевидний, зрозумілий для всіх; безсумнівний, відвертий.

прями́й у якому неприховано виражаються думки, почуття

відве́ртий який виражає прямоту й щирість.
лобови́й прямий, прямолінійний.
непотайни́й який виражає, містить щирі думки, почуття; відвертий.
прозо́рий щирий, відвертий.

прями́й рівно витягнутий у якомусь напрямку, без вигинів, закрутів

прави́й (заст., діал.)
про́сти́й (розм.)
прямої́жджий (фольк.) про дорогу.

прями́й не переносний - про значення слова

прями́й (розм.) цілком подібний до кого-, чого-небудь

прями́й про людину, її поставу - гарно і пропорційно складений, не сутулий

прями́й про дерево, стовбур - не викривлений

прямий

не кривий

прямий волос

не кучерявий

прямий почерк

не похилий

прямий курс

прямий про значення

не переносний

прямий про користь

прямий виклик

прямий про протилежність

прямий про вдачу

прямий (ІД.) кут

кут 90°

прямий

прямий

буквальний зміст

відвертий

гладкий волос

лобовий удар

правий

прямий
не погнутий
не кручений

простий про дорогу

прямо

прямий (без закрутів і всі мож. пох. від)
рівно (пр.)

твердий почерк

прямий

щирий хто

лінія мат.

пряма (як ім.)

Словник синонімів Караванського.