ПРОШЕКЕРЯВИТИ — СИНОНІМІЯ

прошекеря́вити (Діал.) вимовити, шепелявлячи

проша́вкати (Розм.) те саме, що проша́мкати 1.
проша́мкати сказати, шамкаючи.
прошавкоті́ти (Розм.) те саме, що прошавкати.
прошамкоті́ти те саме, що проша́мкати.
прошекеря́ти (Діал.) прошепелявити.
прошепеля́вити вимовити, шепелявлячи.
прошепеля́ти (Розм.) вимовити, шепелявлячи.

говорити

прошекеря́вити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.