ПРОСТЕЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

просте́жувати піддавати щось ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось

вивча́ти науково досліджувати.
дослі́джувати піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось.
обробля́ти опрацьовувати, розробляти (тему, сюжет і т. ін.).
опрацьо́вувати докладно вивчаючи що-небудь, описувати його особливості, встановлювати закономірності розвитку і т. ін.; досліджувати.
прослі́джувати (рідше) вивчаючи, досліджуючи тощо, встановлювати хід розвитку, зміни і т. ін. чого-небудь.
розгляда́ти вивчати, оцінювати кого-небудь, досліджувати, аналізувати щось.
розробля́ти працюючи над чим-небудь, розвивати, вдосконалювати його.

просте́жувати здійснювати нагляд за ким-, чим-небудь, виявляючи, з'ясовуючи щось, викриваючи когось з метою упіймати і т. ін.

простежувати за ким

допильновувати кого

простежувати

прозирати (як риса в чому)
д-о -СЯ

догледжувати

обслідувати

рекогноскувати

простежувати

слідити

простежувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.