ПРОСЛІДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

прослі́джувати (рідше) піддавати щось ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось

вивча́ти науково досліджувати.
дослі́джувати піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось.
обробля́ти опрацьовувати, розробляти (тему, сюжет і т. ін.).
опрацьо́вувати докладно вивчаючи що-небудь, описувати його особливості, встановлювати закономірності розвитку і т. ін.; досліджувати.
просте́жувати досліджувати, вивчати що-небудь, стежачи за його розвитком, рухом, виявляючи характерні риси.
розгляда́ти вивчати, оцінювати кого-небудь, досліджувати, аналізувати щось.
розробля́ти працюючи над чим-небудь, розвивати, вдосконалювати його.

просліджувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.