ПРОСВІЧУВАТИ — СИНОНІМІЯ

просві́чувати виднітися в проміжках, щілинах, просвітах і т. ін. між чим-небудь, проглядати крізь щось прозоре і т. ін. (про предмети)

просві́чуватися виднітися в проміжках, щілинах, просвітах між чим-небудь, проглядати крізь щось прозоре і т. ін.
світи́ти виднітися крізь що-небудь; просвічуватися.
світи́тися виднітися крізь що-небудь.

просві́чувати (чим, рідше) передавати, показувати почуття, стан, наміри тощо певними зовнішніми ознаками, проявами, виглядом і т. ін.

вилива́ти висловлювати, виявляти, передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін.
випромі́нювати виражати, передавати усім своїм виглядом.
виража́ти (що) виявляти, показувати що-небудь певними ознаками, діями і т. ін.
виявля́ти виражати, передавати почуття, стан, наміри і т. ін. певними зовнішніми ознаками, проявами.
ди́хати (чим)
подиха́ти (рідко) бути сповненим, пройнятим чим-небудь.

просві́чувати про почуття, думки, наміри тощо - ставати явним, помітним за зовнішніми ознаками

виража́тися виявлятися через певні ознаки, дії і т. ін.
виявля́тися виражатися, передаватися певними зовнішніми ознаками.
відбива́тися проявлятися, виявлятися (про зовнішній вияв почуттів, стану і т. ін.).
познача́тися виявлятися зовні (про почуття, настрій і т. ін.).
пока́зуватися виражатися в яких-небудь зовнішніх ознаках; виявлятися.
почува́тися виявлятися, ставати помітним, відчутним.
пробива́тися проявляючись, ставати помітним, яскраво вираженим (про зовнішній вияв почуттів, стану, характеру і т. ін.).
прогляда́ти ставати явним, проявлятися через зовнішні ознаки (про абстрактні поняття).
прозира́ти ставати явним, помітним, виявлятися через зовнішні ознаки.
прокида́тися робитися явним, помітним, виявлятися в комусь, чомусь (про риси характеру, натуру і т. ін.).
просина́тися проявлятися, виникати (про думки, почуття, стан і т. ін.).
проступа́ти виявлятися у рисах, виразі обличчя (про настрій, почуття і т. ін.).
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).
розкрива́тися ставати явним, помітним, неприхованим (про якості, почуття, риси характеру і т. ін.); повністю виявлятися.
чита́тися виявлятися за якими-небудь ознаками.

просві́чувати виднітися крізь що-небудь;

просві́чуватися світитися, проникаючи крізь що-небудь (про джерела світла).
світи́ти (без дод.) виднітися крізь що-небудь; просвічуватися.

просві́чувати

просвічувати про світло

освідомляти людей

просвічувати

освічувати народ

учити маси

просвічувати

демонструвати

зажигати

подихати

просвічувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.