ПРОРІЗАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

проріза́тися (рідше) показуватися із-за чого-небудь, виднітися з-поміж чогось, бути або ставати видним, помітним крізь щось, з-під чогось і т. ін.

видні́тися бути видним, приступним зорові.
виска́люватися (розм.) бути видним, показуватися, виглядати звідки-небудь.
прогляда́ти показуватися із-за чого-небудь, виднітися з-поміж чогось, бути або ставати видним, помітним крізь щось, з-під чогось і т. ін. (про конкретні предмети); де-не-де виглядати.
продивля́тися (рідше) те саме, що прогляда́ти 1–3.
прозира́ти показуватися з-за чого-небудь, з-під чогось, виднітися з-поміж чогось, крізь щось.
прорі́зуватися ставати видимим, показуватися крізь щось.
ска́литися (розм. рідко) проглядати, виднітися.

проріза́тися (рідко) проявлятися (про талант, здібності і т. ін.)

прорі́зуватися проявлятися (про талант, здібності і т. ін.).

проріза́тися ставати видимим, помітним при наближенні, посиленні освітлення тощо; діставати чіткість, виразність контурів, ставати яснішим, набирати певної форми тощо

викре́слюватися виразно виділятися, виднітися.
вимальо́вуватися бути або ставати видним, помітним, виразно окресленим.
виступа́ти ставати видним, з'являтися, показуватися.
накре́слюватися позначатися, виділятися своїми обрисами.
наміча́тися ставати видимим, помітним.
обрисо́вуватися виразно окреслюватися, виділятися на якому-небудь фоні.
окре́слюватися чітко, ясно виділятися своїми обрисами, контурами, формою.
познача́тися виднітися, виділятися чим-небудь серед чогось, на чомусь.
просві́чуватися виділятися контуром, обрисом.

проріза́тися про світло, запахи, звуки, повітря, рідину тощо - крізь отвори, щілини, негусту речовину потрапляти назовні або всередину чогось

прорі́затися

прорі́затися

прорі́затися

прорі́затися

прорі́затися про зморшки - стати наявним, виникнути де-небудь

пролягти́ з'явитися, виникнути, утворитися (про зморшки).
утвори́тися стати наявним, виникнути де-небудь.