ПРОРІЗАТИ — СИНОНІМІЯ

проріза́ти (рідко.) зрізувати ножицями або машинкою волосся, вовну, утворюючи вільну смушку, плішинку тощо на чому-небудь

проріза́ти про звуки - поширюватися в просторі, ставати чутним

вдаря́ти (підсил.)
ли́нути (поет.)
па́дати (розм.) перев. про різкі, уривчасті звуки.
проко́чуватися раптово виникаючи, поширюватися.
проно́ситися (тільки 3 ос.) миттю розноситися.
прорива́тися долаючи шумовий бар'єр, ставати чутним.
протина́ти несподівано різко лунати, порушуючи тишу.
підніма́тися перев. зі сл. голос, гомін, спів і т. ін.
підійма́тися перев. зі сл. голос, гомін, спів і т. ін.
розлу́нювати поширюватися луною.
розполо́нюватися (рідше) в різні боки.
розрива́тися (підсил.)
розтина́тися (підсил.)
рокота́ти про рокітливі звуки.
рокоті́ти (рідко) про рокітливі звуки.
ударя́ти (підсил.)

проріза́ти дорогу, стежку - утворювати, йдучи, ходячи, їдучи, їздячи

проріза́ти (що) про світло, запахи, звуки, повітря, рідину тощо - крізь отвори, щілини, негусту речовину потрапляти назовні або всередину чогось

проріза́ти розтинаючи гострим предметом, кулею тощо, робити в чомусь отвір, крізну рану

проріза́ти швидким рухом розділяти повітря, воду і т. ін.

прорі́зати

прорі́зати

прорі́зати

прорі́зати

прорі́зати

прорі́зати