ПРОНИЗЛИВИЙ — СИНОНІМІЯ

прони́зливий про вітер, холод тощо - який завдає неприємного фізичного відчуття

прони́зливий про звук, голос

прони́зливий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь; про розум, здібності тощо такої людини

ви́тончений (прикм.) чудово розвинений, з гострим сприйманням.
го́стрий який добре сприймає що-небудь; тонкий, проникливий.
прони́кливий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь.
тонки́й здатний глибоко розуміти приховані, не відразу помітні деталі чого-небудь; досконалий.

пронизливий крик

високий голос

пронизливий

дошкульний вітер

колючий погляд

пронизливий

крижаний вітер

пронизливий

проймати

пронизливий
шпаркий (мороз)
здатний пройняти
що проймає
прик. -АЮЧИЙ

пронизувати

пронизливий
терпкий (біль)
що пронизує
прик. -УЮЧИЙ
здатний пронизати

смалки́й вітер

пронизливий

смалький вітер

пронизливий

ущипливий язик

шпаркий вітер

пронизливий
Словник синонімів Караванського.